Terveysturvallisuus

TERVEYSTURVALLISUUS

Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia turvallisuusohjeita. Kilpailuun ei saa osallistua eikä kilpailupaikalle tulla, jos ei tunne itseään terveeksi. Kasvomaskin käyttö on muuna kuin kilpailun aikana suositeltavaa, mikäli yleiset terveysviranomaisten ohjeet eivät muuta tapahtuman aikana ohjeista.

Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa myös järjestäjä tarjoaa maskeja. Lähdöissä odotus- ja verryttelyalue on laaja, jotta turvavälien pitäminen onnistuu.

Järjestäjät ovat varanneet eri pisteisiin paikalla olijoiden käyttöön käsidesiä. Sekä lähdössä, että maalissa kilpailijoita kehotetaan desinfioimaan kätensä.

Kilpailukeskuksessa on laaja ulkoalue, jossa kilpailijat voivat turvavälit huomioiden valmistautua kilpailuun. WC-tilat sijaitsevat koulun sisällä. Kilpailun järjestäjä puhdistaa niitä säännöllisesti kilpailun aikana.

Järjestäjä varaa kilpailutoimintojen yhteyteen roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. Kasvomaskeja järjestäjä tarjoaa jokaiselle kilpailijalle maaliintulon yhteydessä sekä tarvittaessa muulloinkin, mikäli kilpailijalla ei ole omaa maskia.

Kilpailutoimintoja on karsittu siten, että kilpailupaikalla ei ole käytössä mm. pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta. Kilpailijoita kehotetaan käyttämään pukeutumiseen omia autoja. Mikäli valtakunnalliset ohjeet muuttuvat/löystyvät kilpailuun mennessä, voidaan näitä ohjeita lieventää.
Peseytymismahdollisuuksia löytyy Köyliönjärven, Pyhäjärven, Ilmijärven ja Kokemäen Pitkäjärven uintipaikoilta.

Tulostaulua ei ole vaan kilpailijat voivat seurata kilpailua online-tulospalvelusta omilta älylaitteiltaan. Ilmoitustaululla on vain välttämätön info, kuten pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet. Toimitsijoilla on velvollisuus huolehtia maskien käytön, käsien desinfioinnin ja turvavälien toteutumisesta. 

Kilpailun terveysturvallisuudesta vastaava valvoo toimitsijoiden avustamana, että turvavälit ja kaikki koronakauden turvatoimet toteutuvat kilpailukeskuksessa, lähdöissä ja paikoitusalueella mahdollisimman hyvin.

Yhteistyöterveisin!

Kauko Hakala
kilpailunjohtaja

LATAA ALTA TAPAHTUMAN TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA: